Bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ từ những năm đầu đời

Những năm đầu đời, chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển của cả giai đoạn hiện tại và trong suốt quãng đời còn lại của trẻ. Trong khi đó, hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu. Chính vì vậy bảo vệ hệ tiêu hoá cho trẻ trong giai đoạn...

Sử dụng các loại men vi sinh và men tiêu hóa cho trẻ đúng cách

Men vi sinh là gì? Men tiêu hóa là gì? Khi nào dùng men vi sinh cho trẻ? Dùng men vi sinh thế nào đúng cách? Cách dùng men vi...