Chính sách bảo hành

+ Thuốc và thực phẩm chức năng không áp dụng chính sách bảo hành. Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *