Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt