Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *